L O P E N D E   P R O J E C T E N

Opdracht: Onderzoek naar Diversiteit
Opdrachtgever: Politieacademie
Over: Verkennend onderzoek naar diversiteit binnen een basisteam. FINQ research transcribeert en analyseert interviews.
Maart 2018 - Heden.

Opdracht: Onderzoek naar gedragsverandering bij Afpakken van crimineel vermogen - Fase 3
Opdrachtgever: Landelijke Eenheid Politie
Over: Het afpakken van financiële opbrengsten die verkregen zijn uit criminele activiteiten is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen criminaliteit. Geld is de drijfveer, het motief en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen worden criminelen geraakt op een plek die hen pijn doet. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden geherinvesteerd. Wij bekijken hoe Afpakken in de organisatie ingebed kan worden.
In Fase 3 van het project ‘Hernieuwde Focus op Afpakken’ staat het uitvoeren van de pilot-interventie en daarbij behorende proces- en effect-evaluatie van deze pilot-interventie centraal. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht zal FINQ research de interventie op verschillende politieteams gaan uitrollen, testen en evalueren.
December 2017 - Heden.

A F G E R O N D E   P R O J E C T E N

Opdracht: Onderzoek naar ziekteverzuim en PTSS
Opdrachtgever: Eenheid Zeeland-West-Brabant Nationale Politie
Over: Verkennend onderzoek naar ziekteverzuim en de prevalentie van posttraumatische stressstoornis (PTSS) in de Eenheid Zeeland West Brabant en dan met name het district Zeeland.
Juli 2017 tot Oktober 2017.

Opdracht: Onderzoek naar gedragsverandering bij Afpakken van crimineel vermogen - Fase 2
Opdrachtgever: Landelijke Eenheid Politie
Over: Het afpakken van financiële opbrengsten die verkregen zijn uit criminele activiteiten is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen criminaliteit. Geld is de drijfveer, het motief en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen worden criminelen geraakt op een plek die hen pijn doet. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden geherinvesteerd. Wij bekijken hoe Afpakken in de organisatie ingebed kan worden.
In Fase 2 hebben we de doelgroep geďnventariseerd en de context waarin zij opereert onderzocht. We hebben middelen voor de pilot interventie ontworpen en in de operatie getest en gerealiseerd. Ik hield mij inhoudelijk met het project bezig, coördineerde en verbond politie en onderzoekers en zorgde voor wetenschappelijke validering.
Februari 2017 tot Oktober 2017

Opdracht: Transcriberen interviews mobiele privacy
Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam
Over: Voor een PhD onderzoek naar privacy bij werk en privé gebruik van mobiele applicaties transcribeerde ik de interviews.
April t/m juni 2017

Opdracht: Projectondersteuner Intensiveringstraject Afpakken
Opdrachtgever: Politieacademie
Over: Het Intensiveringstraject Afpakken is een praktijkgericht-leertraject om de aanpak van Afpakken van crimineel vermogen in verschillende politieteams te verbeteren.
Als organisatiecoach ondersteunde en motiveerde ik een politieteam in hun ambities en ontwikkelingsmogelijkheden rondom Afpakken.
Oktober 2016 t/m mei 2017

Opdracht: Onderzoek naar gedragsverandering bij Afpakken van crimineel vermogen - Fase 1
Opdrachtgever: Landelijke Eenheid Politie
Over: Het afpakken van financiële opbrengsten die verkregen zijn uit criminele activiteiten is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen criminaliteit. Geld is de drijfveer, het motief en de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen worden criminelen geraakt op een plek die hen pijn doet. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden geherinvesteerd. Wij bekijken hoe Afpakken in de organisatie ingebed kan worden.
In Fase 1 hebben we (via deskresearch en interviews) het gedragsvraagstuk geďnventariseerd en geanalyseerd. Ik hield mij inhoudelijk met het project bezig, coördineerde en verbond politie en onderzoekers en zorgde voor wetenschappelijke validering.
April t/m December 2016

Opdracht: Analyse en documenteren Afpakken door alle eenheden
Opdrachtgever: Landelijke Eenheid Politie
Over: Het afpakken van crimineel vermogen heeft beleidsmatig al decennia lang de aandacht. Er zijn vele initiatieven geweest om aan deze aandacht invulling te geven. Dat is tot op heden maar beperkt gelukt. Om gericht de juiste impulsen te kunnen geven is naast actueel zicht ook inzicht nodig in wat er leeft. In opdracht van de portefeuillehouder FinEC, Pieter-Jaap Aalbersberg, heeft een review plaatsgevonden binnen de 11 eenheden van de Nationale Politie. De data van deze review heb ik geanalyseerd en verwerkt tot een rapportage.
September t/m Oktober 2016

Opdracht: Projectondersteuner
Opdrachtgever: Hulshof Architecten
Over: Hulshof Architecten is een gerenommeerd architectenbureau en loopt voorop in vernieuwende, stedelijke transformatieprocessen. FINQ research ondersteunde door notuleren, verslaglegging en administratieve werkzaamheden.
Maart t/m juli 2016

Opdracht: Notulist Stadsgesprek over ontwikkelingsvisie TU-noord gebied in de Gemeente Delft
Opdrachtgever: TOP Delft
Over: De TU en de gemeente werken in overleg met stakeholders en belanghebbenden aan een integrale ontwikkelingsvisie voor het TU-noord gebied. Er wordt een open planproces doorlopen waarbij het eindproduct het resultaat is van de samenwerking tussen medewerkers TU en de gemeente en de gesprekken met stakeholders en belanghebbenden.
Juni 2016

Opdracht: Notulist 'Wonen in Delft'
Opdrachtgever: TOP Delft
Over: De gemeente Delft is bezig met het ontwikkelen van een woonvisie, waarin de gemeente met de woningcorporaties prestatieafspraken moet maken. De kwaliteit van wonen is hierbij een belangrijk onderwerp.
Mei 2016

Opdracht: Interviewer 'Leefbaarheid in de Wijk'
Opdrachtgever: TU Delft
Over: De beleving van veiligheid en leefbaarheid in een kwetsbare wijk in Den Haag. Bewoners werd gevraagd welke problemen zij in de wijk ervaren, welke partijen zij voor hulp zouden benaderen (zoals overheid, buren, vrienden, familie, etc.), en op welke manier zij hulp zouden inschakelen (telefonisch, sociale media, persoonlijk, etc.). FINQ research heeft meegewerkt aan het onderzoek door mensen op straat aan te spreken en te interviewen.
April 2015 en april 2016

Opdracht: Notulist 'Wijken&Innovatie&Zorg in de Gemeente Delft'
Opdrachtgever: TOP Delft
Over: TOP biedt een discussieplatform voor innovatie van ondersteuning en zorgverlening in de Delftse wijken en buurten. FINQ research was bij het project betrokken als notulist en verzorgde de rapportage van de bijeenkomsten.
Bezoek de website van TOP voor meer informatie.
februari t/m maart 2016