2017
Waterreus, R.E. (2017). Ziekteverzuim en posttraumatische stressstoornis (PTSS) in de Eenheid Zeeland-West-Brabant en het district Zeeland van de Nationale Politie. Intern beleidsdocument.

Dit onderzoek is een beschrijving van het ziekteverzuim en posttraumatische stressstoornis (PTSS) in de Eenheid Zeeland-West-Brabant en specifiek het district Zeeland.

2016
Van Essen, A., Renes, R. J., Van Dijk, A., Bertram, M. & Waterreus, R. (2016). “Afpakken; je ziet het pas als je kijkt”. Een exploratieve studie naar determinanten van afpakgedrag bij politiemedewerkers. Het Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab) Hogeschool Utrecht.

De Nationale Politie in Nederland wil het afpakken van crimineel vermogen door politiemedewerkers stimuleren (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2015). Het afpakken gebeurt al in de praktijk, echter nog vaak bij toeval en is niet verankerd in de dagelijkse gewoontes van politiemedewerkers (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, 2012). Deze exploratieve studie richt zich op het in kaart brengen van het doelgedrag en de determinanten die een mogelijke rol spelen bij het afpakken van crimineel vermogen door operationele politiemedewerkers. Hiertoe is in nauwe samenwerking met de praktijk kwalitatief onderzoek verricht onder politiemedewerkers om aanknopingspunten te vinden voor een interventie.


Waterreus, R. (2016). Afpakken van crimineel vermogen door de eenheden (review). Intern beleidsdocument.

Het afpakken van crimineel vermogen heeft beleidsmatig al decennia lang de aandacht. Er zijn vele initiatieven geweest om aan deze aandacht invulling te geven. Dat is tot op heden maar beperkt gelukt. Om gericht de juiste impulsen te kunnen geven is naast actueel zicht ook inzicht nodig in wat er leeft. In opdracht van de portefeuillehouder FinEC, Pieter-Jaap Aalbersberg, heeft een review plaatsgevonden binnen de eenheden van de Nationale Politie.


Scholtens A., Den Hengst, M., & Waterreus, R. (2016). Het real-time informeren van noodhulpeenheden. Een onderzoek naar de RTI-functie om frontlijnpolitiefunctionarissen snel te voorzien van relevante informatie. Politiekunde 77, Apeldoorn: Politie en Wetenschap. Amsterdam: Reed Business.
Download deze publicatie

2014
Slagmolen, N., Smit, A., Waterreus, R., De Haseth, S., & Heuten, M. (2014). Mental check-up voor medewerkers bij Zeden? Over de betekenis van een periodiek psychosociaal onderzoek. Apeldoorn: Politieacademie.

Van Breukelen, W., Makkenze, S., & Waterreus, R. E. (2014). Kernaspecten van Het Nieuwe Werken en een checklist om deze in kaart te brengen. Gedrag & Organisatie, 27 (2), 157-187.
Download deze publicatie

2011
Waterreus, R. E. (2011). Personality and the New Way of Working. The relationship between employees’ personality traits and the success and failure of the New Way of Working. Universiteit Leiden, Master Thesis Sociale en Organisatiepsychologie.